خوش آمدید

با یک تیر چند نشان بزنید

آرشیو

خدمات

-----------------------------------------


 • گواهینامه

  مرحله اوّل: تشکیل پرونده در دفتر پلیس+10
  1-مراجعه شخص متقاضی در مرحله اول الزامی است؛
  2-پوشه و فرم معاینات را از قسمت اطلاعات و یا اجرائیات بگیرید و آنچه اطلاعات مربوط به شما است را تکمیل نمائید؛
  3-سه قطعه عکس4*3 رنگی سال جاری، زمینه سفید،تمام رخ، بدون عینک، کلاه، کراوات و بانوان با رعایت حجاب اسلامی؛
  4-ارائه اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و در صورت داشتن توضیحات، کپی از صفحه توضیحات؛
  5-ارائه اصل کارت ملی و کپی از آن (در صورت مفقودی، تاییدیه شماره کارت ملی شما، توسط دفتر صادر میشود)؛
  6-ارائه اصل گواهینامه قدیمی ( حتی اگر تاریخ آن نگذشته باشد و یا به عبارتی، اعتبار داشته باشد)؛
  7-تشکیل پرونده توسط متصدی باجه گواهینامه ؛
  8-دریافت برگ معاینه پزشکی جهت مراجعه به پزشک معاین؛
  مرحله دوم: مراجعه به پزشک معاین و مراجعه مجدد به دفتر
  9-مراجعه به یکی از پزشکان معاین مورد تأیید ناجا( لیست پزشکان در دفتر نصب شده است)؛
  10- گواهی مشخص کننده گروه خونی خود را ارائه دهید و اگر گروه خونی خود را می دانید، کفایت می کند؛
  11-پرداخت فیش های بانکی به شماره حساب های زیر (داخل دفتر توسط دستگاه pos بانک ملی انجام میشود ):
  انواع گواهینامه به نام شماره حساب
  200/000 ریال معادل بیست هزار تومان خزانه داری کل کشور 2171151303003
  10/000
  (یک هزار تومان)
  وزارت اقتصاد و دارائی 2171159008009
  دیرکرد: هر 364 روز،5000 تومان وزارت اقتصاد و دارائی 2171151304001

  * برای دریافت گواهینامه المثنی( مفقودی) علاوه بر مدارک بالا، ارائه مدارک زیر الزامی است *
  12- فرم تعهد نامه مفقودی، سرقت و امحاء را دریافت و تکمیل نمائید؛ تائید آن توسط مدیر دفتر صورت می پذیرد؛
  13-دریافت استعلام اطلاعات گواهینامه از شهرک آزمایش برای گواهینامه هایی که صدور آنها قبل از سال 1384 می باشد.
  *برای گواهینامه پایه یکم ، گواهی تست عدم اعتیاد در یکی از بیمارستانهای زیرالزامی است*
  1-بیمارستان ناجا: خیابان حضرت ولی عصر (ع)- بالاتر از خیابان میرداماد- ساعات پذیرش 8الی13 و 15 الی17؛
  2-درمانگاه حضرت امام سجاد (ع): خیابان بهار شمالی- بالاتر از خیابان آیت....طالقانی - ساعات پذیرش 8 الی11

 • گذرنامه

  1-دریافت فرم گذرنامه و شناسه الکترونیکی اختصاصی از دفتر پلیس+10 با ارائه کارت ملی؛
  2-حضور فرد متقاضي (کهنسال، نوزاد، بيمار، ویلچری، دانش آموز و...) الزامی است؛
  3- ؛پرداخت مبالغ 750/000ريال به حساب خزانه داری کل و 37/500 ريال به نام شهرداری داخل دفتر توسط دستگاه pos بانک ملی؛
  4-ارائه اصل شناسنامه ( شناسنامه افراد بالای 15 سال بایستی حتماً عکس دار باشد)؛
  5-ارائه اصل كارت ملي عکسدار (افراد بالای 18 سال باید دارای کارت ملی عکسدار باشند. در غیر این صورت، بایستی نسبت به تعویض کارت ملی خود در دفاتر پیشخوان دولت اقدام نموده و به همراه رسید دفتر مربوطه و بعد از گرفتن تائیدیه کارت ملی از ادارات ثبت احوال، به دفتر پلیس+10 مراجعه نمایند)؛
  6-عکس:
  یک قطعه عكس رنگي اداری 4*6 رنگی، سال جاری، تمام رخ، بدون روتوش با زمینه سفید( حتی نوزادان)؛
  خانمها و دوشیزگان بالای 5 سال تمام: با صورت مشخص و داشتن حجاب اسلامی، بدون آرايش، عينك و زيور آلات؛
  آقایان: بدون كلاه، كراوات، عينك و هر گونه آرایش خاص، موهای سر، روی پیشانی و گوشها نباشد؛
  7-ارائه مدرك شناسايي عکسدار براي متقاضی زير15سال (گواهي اشتغال به تحصيل یا دفترچه بيمه عكس دار):
  رضايت محضري همسر براي بانوان متاهل و فرزندان زیر 18 سال، که در سال جاری در دفاتر اسناد رسمی معتبر در تهران تنظیم شده باشد. ( اصل قیم نامه معتبربرای فرزندان زیر 18 سال یا دارای معلولیت جسمی، و برای فرزندان بالای 18 سال مهجور و همسر(مرد) مهجور برای بانوان لازم است؛
  *بانوانی که در گذرنامه اشان محل اقامت در خارج از کشور قید شده است رضایت نامه همسر را در ایران نیاز ندارند*
  8-اصل طلاقنامه قطعی براي بانوان مطلقه و اصل گواهي فوتنامه يا شناسنامه باطله همسر(مرد) و یا فوت شوهر که در شناسنامه (خانم) قید شده باشد، برای بانوانی که همسرشان فوت کرده الزامی است
  9-اصل گذرنامه قبلی (کسانی که گذرنامه خارجی و یا اقامت در خارج دارند، آن گذرنامه را هم همراه خود بیاورند و فرمهای تابعیت مضاعف را هم از دفتر گرفته و تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل نمایند.)؛
  10-كارت نظام وظیفه هوشمند (یا برگه تعویض بعد از 72 ساعت) یا موافقت نامه از نظام وظيفه ناجا براي دانشجويان؛
  11-نیروهای مسلح:
  ارائه اصل موافقت نامه از حفا، براي پرسنل شاغل و بازنشستگان زير 5 سال که به تائيد ادارات گذرنامه یافت آباد و یا شرق تهران رسیده باشد. بازنشستگان بیش از 5 سال، داشتن کارت شناسایی و يا حكم بازنشستگی (حاوی تاریخ بازنشستگی) از كانون بازنشستگان کفایت می کند؛
  12-مدرك ورود به ايران برای متقاضياني كه محل تولدشان خارج از كشور مي باشد، الزامي است؛
  13-متقاضیان تعویض گذرنامه های با اعتبار بالاتر از 12 ماه، به اداره گذرنامه شرق تهران – فلکه اول تهرانپارس – بلوار پروین اعتصامی(شاهد) و مفقودی دارای اعتبار و یا مخدوش شده، به اداره گذرنامه جنوب تهران در یافت آباد- بلوار معلم مراجعه نمایند؛
  توجه:
  1-متقاضیان تعویض گذرنامه های با اعتبار بالاتر از 12 ماه، به اداره کل گذرنامه شهرآرا و یا شرق تهران(خیابان شهید مطهری- اول خیابان کوه نور) مراجعه نمایند؛
  2-متقاضیان گذرنامه های مفقودی دارای اعتبار و یا مخدوش شده، به اداره گذرنامه جنوب تهران در یافت آباد- بلوار معلم مراجعه نمایند؛
  3-گذرنامه خود را با حداقل هزینه، در همین دفتر به مبلغ یکصدو سه میلیون تومان(دارو درمان، حوادث و حمل متوفی به داخل کشور)، مدت 5 سال بیمه حوادث مسافران خارج از کشور نمائید؛
  4-اگر بعد از 15 روز، گذرنامه برای شما ارسال نشد، با کارت ملی خود به اداره پست مرکزی منطقه سکونت خود مراجعه نمایند.

 • نظام وظیفه

  1-حضور شخص متقاضی الزامی است؛
  2-اصل شناسنامه عکس دار و تصویر کل صفحات؛
  3-اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی؛
  4-یک قطعه عكس 4*3 رنگی اداری، سال جاری، زمينه روشن، تمام رخ، بدون کلاه، کراوات و عینک؛
  5-ارائه اصل کارت پایان خدمت قبلی و کارت دوره احتیاط و معافیت (در صورت وجود)؛
  6- دانستن گروه خونی قطعی کفایت می کند ؛
  7-ارائه اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی:
  (اگر ارائه آخرین مدرک تحصیلی فعلی، وجود نداشته باشد، همان مدرک تحصیلی قدیم، در کارت جدید قید می گردد). مدارک خارج از کشور متقاضیان می بایستی به تائید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان رسیده و در آن، نام کشور، نام دانشگاه، شماره و تاریخ مدرک حتما" در آن قید شده باشد؛
  8-واریزمبلغ120/000ریال (دوازده هزارتومان) به حساب شماره 2171159017005 توسط دستگاه pos داخل دفتر ؛
  9-تکمیل فرم ویژه درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت به هوشمند ( در دفتر موجود است).
  توجه مهم:
  1- وکلای مشمولین ساکن در خارج از کشور، برای تعویض انواع کارت های خدمت، بایستی وکالت عام ( مراجعه به کلیه نهادها، نیروی انتظامی، ادارات، سازمانها و مراکز...)در امورجاری و یا اختصاصا" در امر نظام وظیفه ایشان را ارائه نمایند. ( پدر و مادر مشمولان وظیفه با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود، نیاز به وکالت، ندارند)
  2- کسانی که کارتشان را مفقود کرده اند با مدارک بالا هم میتوانند به دفتر مراجعه نمایند.
  **چنانچه بخشي از كارت پایان خدمت شما سوخته، شکسته، مخدوش و يا در لباسشویی از بين رفته است، قسمتهای باقی مانده كارت را به ضميمه مدارك ارائه نمائید**
  1-حضور شخص متقاضی الزامی است؛
  2-تکمیل برگ درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت. ( پیوست شماره 1) در دفتر موجود است؛
  3-تکمیل برگ تعهد که توسط دفتر اسناد رسمی مورد تائید قرار گرفته باشد. (پیوست شماره 2) در دفتر موجود است؛
  4-تصویر کارت پایان خدمت قبلی ( در صورت وجود )؛
  5-ارائه اصل و تصویرکارت ملی عکس دار؛
  6-ارائه اصل شناسنامه عکس دار و تصویر کل صفحات؛
  7-نشانی محل سکونت و کدپستی 10 رقمی؛
  8-یک قطعه عكس 4*3 رنگی اداری، سال جاری، زمينه روشن، تمام رخ، بدون آرایش، کلاه، کراوات و عینک؛
  9-مبلغ 100.000 ریال ( ده هزارتومان)به حساب 2171159001001 سیبا نزد بانک ملی شعبه حسابهای دولتی؛
  10-مبلغ 10.000 ریال (هزارتومان)به حساب 2171159014000 وزارت اقتصاد و دارایی نزد سیبا بانک ملی شعبه ناصر خسرو؛
  11-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی. چنانچه به هر دلیل امکان ارائه آخرین مدرک تحصیلی فعلی، وجود نداشته باشد، همان مدرک تحصیلی قدیم، در کارت جدید قید می گردد. مدارک خارج از کشور متقاضیان بایستی به تائید وزارتین علوم و بهداشت رسیده باشد و نام کشور، نام دانشگاه، شماره و تاریخ مدرک، حتما" بایستی در آن قید شده باشد؛
  12-تائیدیه سرقتی و مفقودی کارت پایان خدمت، از سوی سفارت یا نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور، برای مشمولان وظیفه مقیم در خارج از کشور، که می خواهند در داخل کشور، اقدام به درخواست المثنی نمایند، الزامی است؛
  توجه مهم: وکلای مشمولین ساکن در خارج از کشور، برای تعویض انواع کارت های معافیت، بایستی وکالت عام ( مراجعه به کلیه نهادها، نیروی انتظامی، ادارات، سازمانها و مراکز...)در امورجاری و یا اختصاصا" در امر نظام وظیفه ایشان را ارائه نمایند. ( پدر و مادر مشمولان وظیفه با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود، نیاز به وکالت، ندارند) با اطلاعات فوق می توانید کارت مفقودی تان را تعویض نمائید. برای هرگونه سوال تخصصی مربوط به نظام وظیفه میتوانید به " سایت مرکز مشاوره در امور نظام وظیفه" مراجعه نمائید
  **چنانچه بخشي از كارت معافیت شما سوخته، شکسته، مخدوش و يا در لباسشویی از بين رفته است، قسمتهای باقی مانده كارت را به ضميمه مدارك ارائه نمائید**
  1-حضور شخص متقاضی الزامی است؛
  2-تکمیل برگ درخواست صدور کارت المثنی معافیت ( پیوست شماره 1) در دفتر موجود است؛
  3-تکمیل برگ تعهد که توسط دفتر اسناد رسمی مورد تائید قرار گرفته باشد. (پیوست شماره 2) در دفتر موجود است؛
  4-تصویر کارت معافیت ( در صورت وجود )؛
  5-ارائه اصل و تصویرکارت ملی عکس دار؛
  6-ارائه اصل شناسنامه عکس دار و تصویر کل صفحات؛
  7-نشانی محل سکونت و کدپستی 10 رقمی؛
  8-یک قطعه عكس 4*3 رنگی اداری، سال جاری، زمينه روشن، تمام رخ، بدون آرایش، کلاه، کراوات و عینک؛
  9-مبلغ 100.000 ریال ( ده هزارتومان)به حساب 2171159001001 سیبا نزد بانک ملی شعبه حسابهای دولتی؛
  10-مبلغ 10.000 ریال (هزارتومان)به حساب 2171159014000 وزارت اقتصاد و دارایی نزد سیبا بانک ملی شعبه ناصر خسرو؛
  11-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی. چنانچه به هر دلیل امکان ارائه آخرین مدرک تحصیلی فعلی، وجود نداشته باشد، همان مدرک تحصیلی قدیم، در کارت جدید قید می گردد. مدارک خارج از کشور متقاضیان بایستی به تائید وزارتین علوم و بهداشت رسیده باشد و نام کشور، نام دانشگاه، شماره و تاریخ مدرک، حتما" بایستی در آن قید شده باشد؛
  12-تائیدیه سرقتی و مفقودی کارت معافیت، از سوی سفارت یا نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور، برای مشمولان وظیفه مقیم در خارج از کشور، که می خواهند در داخل کشور، اقدام به درخواست المثنی نمایند، الزامی است؛
  توجه مهم: وکلای مشمولین ساکن در خارج از کشور، برای تعویض انواع کارت های معافیت، بایستی وکالت عام ( مراجعه به کلیه نهادها، نیروی انتظامی، ادارات، سازمانها و مراکز...)در امورجاری و یا اختصاصا" در امر نظام وظیفه ایشان را ارائه نمایند. ( پدر و مادر مشمولان وظیفه با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود، نیاز به وکالت، ندارند) با اطلاعات فوق می توانید کارت مفقودی تان را تعویض نمائید. برای هرگونه سوال تخصصی مربوط به نظام وظیفه میتوانید به " سایت مرکز مشاوره در امور نظام وظیفه" مراجعه نمائید

 • 1-با کارت یا سند وسیله نقلیه به دفتر پلیس+10 مراجعه نمائید؛
  2-آخرین صورت وضعیت خودرو را دریافت نمائید و برای پرداخت فقط به بانک ملی مراجعه نمائید:
  الف: اگر خلافی شما کمتر از 10/000/000 ریال باشد، میتوانید پرینت خود را بگیرید و به بانک برای پرداخت مراجعه نمائید؛
  ب: اگر خلافی شما بیش از 10/000/000 ریال باشد، ریز خلافی ها در پرینت دیده نمی شود و میتوانید برای آگاهی و اعتراض به یکی از مراکز راهور تهران مراجعه نمائید. آدرس مرکز قید شده در دفتر نصب شده است؛
  پ: اگر خلافی شما شکایتی باشد ( ریالی نباشد) بعد از گرفتن پرینت بایستی به بزرگراه یادگار امام – زنجان شمالی مراجعه نمائید؛
  3-اعتراض:
  الف:چنانچه به خلافی خود اعتراض دارید نسبت به پر کردن فرم اعتراض در دفتر اقدام نمائید؛
  ب:تا 24 ساعت بعد از سوی راهور پیامکی برای شما ارسال میشود و ممکن است مبلغی از شما کم شده و یا کم نشده باشد. (اگر پیامکی برای شما ارسال نشد به دفتر پلیس+10 مراجعه نمائید)؛
  پ:اگر به نتیجه حاصله اعتراضی ندارید با همان پرینت قبلی اگر یک هفته از تاریخ صدور آن نگذشته باشد به بانک ملی مراجعه نمائید؛
  ت:اگر به نتیجه حاصله اعتراضی دارید به دفتر پلیس+10 مراجعه و پس از دریافت پرینت جدید(که نظر افسر یا قاضی راهور در آن قید شده و به اصطلاح پرینت شما 3 ستونه شده است) به مراکز راهور مراجعه نمائید. آدرس مراکز قید شده در دفتر نصب شده است

 • 1-مالک وسیله نقلیه یا وکیل تام الاختیار مالک وسیله نقلیه؛ 2-اصل کارت ملی و شناسنامه مالک وسیله نقلیه یا اصل کارت ملی و شناسنامه وکیل تام الاختیار مالک وسیله نقلیه؛ 3-اصل و تصویر پشت و روی کارت شناسایی وسیله نقلیه؛ 4-اصل سندوکارت وسیله نقلیه یا بنچاق( تنظیم قرارداد رسمی در دفترخانه اسناد رسمی با کد رهگیری) ؛ 5-واریز مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 1194334/50 جام بانک ملت به نام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (از تاریخ پرفراژ فیش باک ملت نباید یک ماه بیشتر گذشته باشد؛در صورتی که یک ماه از تاریخ فیش بانک ملت -که جهت صدور کارت سوخت جدید پرداخت شده، گذشته است- نسبت به واریز دوباره اقدام نمائید و برای دریافت مبلغ واریز تاریخ گذشته به آدرس خیابان سمیه - تقاطع بهار مراجعه نمایید )؛ 6-نشانی محل سکونت یا فعالیت مالک، کد پستی 10 رقمی مالک؛ 7-کارت سوخت المثنی فقط به نام مالک، که در سند یا بنچاق قید شده، صادر می شود؛ 8-پرداخت هزینه ابطال کارت سوخت قدیم در دفتر پلیس+10 ؛ 9-پرداخت هزینه ایجاد کارت سوخت جدید در دفتر پلیس+10؛ 10-دریافت رسید کارت سوخت از متصدی جهت ارائه به پستچی.
  (تصاویر اسناد و مدارکی دریافتی در دفتر بایگانی می گردد) جهت رمز گشایی (مراجعه به شرکت نفت واقع در خیابان سمیه – تقاطع خیابان بهار)
  1-مالک وسیله نقلیه یا وکیل تام الاختیار مالک وسیله نقلیه؛ 2-اصل کارت ملی و شناسنامه مالک وسیله نقلیه یا اصل کارت ملی و شناسنامه وکیل تام الاختیار مالک وسیله نقلیه؛ 3-اصل سندوکارت وسیله نقلیه یا بنچاق و یا قرارداد تنظیمی با کد رهگیری -که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد-؛ 4-اصل سند یا اجاره نامه یا مبایعه نامه-باکد رهگیری که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد-:
  مشخصات مالک وسیله نقلیه در سند مکان جدید جهت تغییر آدرس باید با مشخصات مالک در سند وسیله نقلیه مطابقت داشته باشد.
  (+کد پستی محل جدید))

 • 1-حضور شخص متقاضی الزامی است
  2-ترجیحاً اصل معرفی نامه عکس دار از مرکز درخواست کننده ( مثل ثبت شرکتها، ادارات، وغیره)؛
  3-ترجیحاً اصل گذرنامه معتبر و تصویر صفحه اول آن برای معرفی به سفارتخانه؛
  4-تکمیل برگه مشخصات فردی (از قسمت اطلاعات بگیرید)؛
  5-اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی عکس دار؛
  6-اصل و تصویر شناسنامه عکس دار( صفحه اول و صفحه توضیحات)؛
  7-نشانی محل سکونت؛
  8-ارائه کد پستی 10 رقمی؛
  9-یک قطعه عكس رنگی 4*3 سال جاری با زمينه روشن، تمام رخ، فاقد زيور آلات، کراوات، عینک و هرگونه آرايش سر و صورت؛
  10-مبلغ 50/000 ریال به حساب اداره تشخیص هویت( داخل دفتر توسط دستگاه pos بانک ملی قابل پرداخت است)؛
  11-مبلغ 100/000 ریال به حساب درآمد هزينه هاي دادرسي( داخل دفتر توسط دستگاه pos بانک ملی قابل پرداخت است)؛
  12-چنانچه متقاضی علاقه داشته باشد نسخه ای برای خود نگهداری کند می بایست جهت دریافت نسخه دوم و سوم گواهی فوق، برای هر نسخه، مبلغ 50/000 ریال علاوه بر مبالغ قبلی، جداگانه به شماره حساب درآمد هزينه هاي دادرسي واریز نماید( داخل دفتر توسط دستگاه pos بانک ملی قابل پرداخت است)؛
  13-انگشت نگاري الکترونیکی از افراد بالاي 70 سال در خيابان انقلاب اسلامی - روبروي دانشگاه تهران- خيابان 12 فروردين- ساختمان تبريزچي- اداره سجل كيفري دادسراي تهران انجام میشود؛
  14-انگشت نگاري سنتی(جوهری) برای مراکزی که معرفی نامه میدهند در این دفتر انجام میشود؛
  15-اتباع خارجی می بایست به پليس مهاجرت و اداره گذرنامه ناجا مراجعه نمایند.

 • -در خواست تعویض، عکسدار کردن و صدور المثنی شناسنامه
  -در خواست تعویض، صدور اولیه و المثنی کارت ملی هوشمند
  -کلیه خدمات آب، فاضلاب
  -خدمات مالیات مشاغل(کسب و کار)
  -خدمات مالیات مشاغل خودرویی
  -خدمات عوارض شهرداری خودرو
  -تائیدیه تحصیلی
  -صدور کارت بهداشت
  -فروش سیم کارت تلفن(دائمی، اعتباری، دیتا)
  -انجام خدمات پستی
  -فروش اینترنت، وایمکس، مبین نت

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه
7:30 تا 15
پنج شنبه
7:30 تا 12

امکانات

عکاسی
فتوکوپی
پرینت رنگی و سیاه و سفید
دستگاه POS برای پرداخت فیش های بانکی
فرم و پوشه گذرنامه و گواهینامه
دفترخانه اسناد رسمی